Schrijf u in om de newsletters van de partners van OptinPlus te ontvangen.
Lanceringsaanbiedingen, aankondigingen van nieuwe producten, stalen, kortingsbonnen, uitverkopen, evenementen, wedstrijden, maar ook de optin nieuwsbrieven van onze partners.
Optin Plus geeft u de mogelijkheid om u in één keer in te schrijven voor de beste nieuwsbrieven van zijn partners..a:VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE
Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

b: BEGRIP 'VERWERKEN'
Onder 'verwerken' verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...

c: BEGRIP 'VERTROUWELIJKHEID'
De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking) of zonder dat u het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)

d: HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: